Musica i conte

Conte: Paraules dolces


Activitats de música i dansa

1. Jocs interactius: agut-greu


2. Cançons de música (activitat interactiva)


3. Proposta multitasques: so i silenci


Es tracta de diferenciar el so dels silenci mitjançant diverses activitats.
Us passo les imatges que fem servir a l’escola per identificar gràficament el so del silenci:

 
SILENCI                                                                                                                                                                                                                    SO

a. La primera tasca consisteix en buscar elements o joguines que tingueu per casa i les separeu en dos grups amb el cartell de so i silenci.

b. La segona tasca consisteix en cantar la cançó “Una mosca volava per la llum” 


Intentar cantar la cançó només bellugant els llavis sense fer cap soroll.

 

Així experimentaran a través del cos el sol i el silenci.

c. Per últim us proposo una última activitat. 

Aquesta activitat consisteix en fer una escolta activa d’una audició de Leroy Anderson, “Jazz Legato” de l’ àudio.
 
Perquè us feu una idea de com fer-ho us passo aquest altre vídeo d’exemple :  
(necessitareu un peluix)

Comentaris