LLENGUATGE ORAL, LECTORESCRIPTURA I PSICO

Activitat de Llenguatge oral: "Les lletres disfressades"

Tota l'activitat està guiada pel so, com a ajuda necessària per anar avançant en les
activitats.
El tipus d'activitats proposades són:
correspondència so-grafia, correspondència paraula imatge, ordenar paraules amb

l'ajuda del so, etc.


Us proposem un repte de lectoescriptura
PSICOMOTRICITATComentaris